Home Hoe werkt het? Onze prijzen Contact
Onze prijzen

Corrigeren:
U levert een afgeronde tekst. Wij kijken deze tekst na op spelling, grammatica en interpunctie. "De puntjes worden op de i gezet". Er wordt niet gekeken naar de stijl en opbouw. 0,10 per woord (Zie Word: extra, woorden tellen).

Redigeren:
We kijken de tekst na op spelling, grammatica, interpunctie, stijl en opbouw. Zonodig herschrijven we zinnen, alinea's en paragrafen om de logica en leesbaarheid van de tekst te bevorderen. 0,15 per woord

N.B.
Voor al onze diensten geldt een minimale ordergrootte van 40,-
De tarieven zijn exclusief BTW (19%).
© 2005 Correctiepen - Site design door JaXart